POSLOVNICA
P.Preradovi?a 3, 10410 Velika Gorica
Tel: 01 6226 848; Fax: 01 6252 253
e-mail: bazeni@bazeni.hr 

Akcija

KIT KOMPLETI - BAZENSKA TEHNIKA AZUR!

Kit kompleti - bazenska tehnika Azur

Osnovna oprema za bazene: pje?ani filteri sa pripadaju?im cjevovodom, fitinzima i ventilima, mlaznicama, skimerima, odvodom i rasvjetom - osnovna oprema neophodna za odravanje vode u bazenima.

Vie informacija i cijene saznajte OVDJE.

KIT KOMPLETI - BAZENSKA TEHNIKA CANTABRIC!

Kit kompleti - bazenska tehnika Cantabric

Osnovna oprema za bazene: pje?ani filteri sa pripadaju?im cjevovodom, fitinzima i ventilima, mlaznicama, skimerima, odvodom i rasvjetom - osnovna oprema neophodna za odravanje vode u bazenima.

Vie informacija i cijene saznajte OVDJE.

DRVENI MONTANI BAZENI WEVA!

Drveni montani bazeni Weva

Montaa bez puno muke - savren odnos cijene i kvalitete!

Potpuno dostupan bazen iz snova!!!

Vie informacija i cijene saznajte OVDJE.

DRVENI MONTANI BAZENI TROPIC!

Drveni montani bazeni Tropic

Sve bitne stvari predvi?ene u osnovnoj ponudi...

Bazen vie nije luksuz!!!

Vie informacija i cijene saznajte OVDJE.

 

Kemijska sredstva - namjena i upotreba

?i?enje, pripema i prvo punjenje bazena

NAMJENA PROIZVOD UPOTREBA
skidanje vodenog kamenca i drugih mineralnih ne?isto?a KERACLIN F *napravite otopinu s vodom 1:3
*navlaite podlogu koja se cisti
*nanesite KERACLIN F
*pustite da djeluje 5-10 min.
*ocistite i isperite jakim mlazom vode
?i?enje organske prljavtine
*praina, masno?e, ulje i sl.
POTZ 000

*napravite otopinu s vodom 1:1
*navlaite podlogu koja se ?isti
*nanesite POTZ 000
*pustite da djeluje 5 min.
*o?istite i isperite jakim mlazom vode

?i?enje bazenskog ruba tijekom sezone RANDKLAR *ako je rub jako prljav ispustimo 10 cm vode
*RANDKLAR naneseite na krpu ili spuvicu i o?istite rub
*o?istite rub suhom krpom, isperite s vodom tako da to manje prljavtine dospije u vodu

Regulacija pH faktora vode

NAMJENA PROIZVOD UPOTREBA
sniavanje pH vrijednosti vode pH minus regulator
** GRANULAT
*kada je pH vii od 7.6
*u plasti?noj posudi otopite granulat prvo voda, zatim granulat
*otopinu izlijte du ruba bazena
*na 10 m 3 potrebno je 150g pH minusa za sniavanje pH u bazenskoj vodi za 0,2
sniavanje pH vrijednosti vode pH minus regulator
**GOTOVA OTOPINA

*kada je pH vii od 7.6
*otopinu izlijte du ruba bazena
*na 10 m 3 potrebno je 0,3-0,6l pH minusa za sniavanje pH u bazenskoj vodi za 0,1

povisivanje pH vrijednosti vode pH plus regulator
**GRANULAT
*kada je pH nii od 7.0
*u plasti?noj posudi otopite granulat prvo voda zatim granulat
*otopinu izlijte du ruba bazena
*na 10m3 potrebno je 100g pH minusa za poviavanje pH u bazenskoj vodi za 0,2

Dezinfekcija bazenske vode

METODA A - dezinfekcija klorom
Klor se kao dezinfekcijsko sredstvo za privatne bazene isporu?uje u razli?itim oblicima i spojevima natrij-hipoklorit (teku?i klor), kalcij-hipoklorit (granulat ili tablete) i tzv. organski klor (granulat ili tablete).
Kako se za dezinfekciju vode u privatnim bazenim naj?e?e koristi organski klor, detaljnije ?emo opisati postupak dezinfekcije ovim spojem klora, koji je relativno jednostavan i bezopasan za upotrebu, a od svih spojeva klora najpostojaniji je na utjecaje topline i sun?evog zra?enja, najmanje se gubi iz vode ishlapljivanjem, potpuno je topiv u vodi tako da ne uti?e na pH vode.
Organski klor se isporu?uje u obliku granulata T-GRANULAT 65 sa 65% aktivnog klora (koristi se prvenstveno za ok tretman vode) i sporootapaju?ih tableta T-GROSSTABLETTEN sa 90% aktivnog klora (za dugotrajnu dezinfekciju).
Bez obzira o kojem kloru se radi potrebno je pratiti razinu tzv. slobodnog klora u vodi koji mora biti izme?u 0.3-0.6 mg/l, odnosno 0.6-1.0 mg/l kod hidromasanih i bazena s vodenim efektima.
Prilikom ok kloriranja vrijednost slobodnog klora u vodi je oko 1.5 mg/l.
Kao kod pH i klor se naj?e?e mjeri ru?nim "pooltesterom" 1-2 puta tjedno.
NAMJENA PROIZVOD UPOTREBA
dugotrajna dezinfekcija vode T-GROSSTABLETTEN
**tablete
*ubacuje se u skimmer ili plivaju?i dozator
*na 50 m 3 svakih 7-14 dana, 1-2 tablete
ok kloriranje i redovito kloriranje vode T-GRANULAT 65
**granulat

*u plasti?noj posudi otopite granulat prvo voda, zatim granulat

VANO! Koli?ine u tabeli su okvirne. Kod ve?eg broja kupa?a, viih temepratura vode, nakon nevremena i sl., potrebne su ve?e koli?ine kemijskih sredstava!!!

METODA B - dezinfekcija s ALBA SUPER
ALBA SUPER se moe nazvati i biodezinficijens jer se potpuno razgra?uje, te ne iritira kou.
Ne pjeni se, ?ak niti kada u bazenu postoje vodeni efekti slapovi, ure?aji za protustrujno plivanje i sl., a zahvaljuju?i svojim karakteristikama nekodljiva je za okolinu.
Me?utim, i dalje je potrebna povremena poja?ana dezinfekcija klorom, kako bismo izbjegli i sveli na minimum mogu?nost da se voda u bazenu pokvari.
NAMJENA PROIZVOD UPOTREBA
dugotrajna dezinfekcija vode ALBA SUPER
**TEKU?A OTOPINA
*ulijeva se direktno u bazensku vodu
*kod prvog punjenja dodaje se 500 g/ m 3, nakon toga svakih 14 dana dodaje se 100 g/m 3
*ALBA SUPER je prihvatljiva za okoli, bioloki je razgradljiva, te se ne pjeni niti u slu?aju kada u bazenu imamo vodene efekte pogodno za whirlpool-e
ok kloriranje vode T-GRANULAT 65
**granulat

*u plasti?noj posudi otopite granulat prvo voda, zatim granulat
*izlijte otopinu du ruba bazena
*ok kloriranje 150g/10m3 ponoviti svakih 14 dana ili prema potrebi

VANO! Koli?ine u tabeli su okvirne. Kod ve?eg broja kupa?a, viih temepratura vode, nakon nevremena i sl., potrebne su ve?e koli?ine kemijskih sredstava!!!

METODA C - dezinfekcija s AKTIVNIM KISIKOM (AQUABLANC SISTEM)
Aktivni kisik tako?er je prihvatljiviji za okolinu od klora, ali kao i kod metode B, povremeno je potrebna poja?ana dezinfekcije klorom, kako bismo izbjegli i sveli na minimum mogu?nost da se voda u bazenu pokvari.

Nesmetano se mogu mijenjati metode kloriranje prelaz sa AQUABLANC SISTEMA na klasi?nu metodu dezinfekcije klorom ili obrnuto moe se izvesti bez ikakvih problema.

NAMJENA PROIZVOD UPOTREBA
dugotrajna dezinfekcija vode

AQUABLANC O2
**granulat

AQUABLANC A
**otopina

*kod prvog punjenja ili kod prelaska na dezinfekciju sa sistemom AQUABLANC prvo se u vodu dodaje 300 ml AQUABLANCA A, a zatim malo kasnije dodaje se 200g AQUABLANC O2
*svakih 7 dana dodaje se 100g AQUABLANCA O2, a svakih 14 dana 100 ml teku?ine AQUABLANC A
*sredstva se ubacuju direktno u bazen
*iskazane koli?ine vrijede za 10 m3

ok kloriranje vode T-GRANULAT 65
**granulat

*u plasti?noj posudi otopite granulat prvo voda, zatim granulat
*izlijte otopinu du ruba bazena
*ok kloriranje 150g/10m3 ponoviti svakih 14 dana ili prema potrebi

VANO! Koli?ine u tabeli su okvirne. Kod ve?eg broja kupa?a, viih temepratura vode, nakon nevremena i sl., potrebne su ve?e koli?ine kemijskih sredstava!!!

Osim ova tri na?ina dezinfekcije bazenske vode postoji jo nekoliko, a tako?er postoje i ure?aji za dezinfekciju bazenske vode o kojim vie moete doznati u poglavlju bazenska tehnika i oprema dozirni ure?aji za kemijska sredstva.